Kateheze 2024 prvo potrjeno Vodilo sv. Frančiška

Leta od 2023 do 2026 bodo namenjene proslavljanju petih osemstoletnic poveznih s svetim  Frančiškom;

2023 – 800. obletnica potrjenega Vodila, božiča v Grecciu,,
2024- 800. obletnica vtisnjenja ran svetemu Frančišku – Stigmata,
2025 – 800. obletnica Hvalnice stvarstva,
2026 – 800. obletnica Frančiškove velike noči (smrti) .

Osnova tema katehez v prvem delu leta (do septembra 2023)  je 800 let potrjenega Vodila sv. Frančiška. Na tej strani  boste lahko našli gradiva za posamezne kateheze (spodaj).

Praznovanje Potrjenega Vodila kot Frančiškova družina je priložnost za boljše poznanstva, za spodbujanje druženja in zaupanja med nami, za odkrivanje pomena skupnega sanjanja in odkrivanje novih evangeljskih načinov, ki nam bodo omogočili, da postanemo odprto bratstvo in na koncu ustvarjalci nove kulture, kulture srečevanja in družbenega prijateljstva – bratstvo, ki želi doseči vsakega člana družbe, »vsakega z bogastvom njegove vere ali njegovih prepričanj, vsakega z lastnim glasom, vse brate!« (Tutti fratelli – Vsi smo bratje 8)

Nekaj predlogov, ki jih lahko izpeljemo na temo leta (veljajo čez celo leto) – 1 PREDLOGI KONKRETIZACIJE SMERNIC ZA PRAZNOVANJE 2023-2026

JUNIJ 2024

KRISTUSA ŽE POZNAM – Kateheza

 

 

 

 

 

 

 

 

Frančišek je služabnik, ki zvesto in globoko ponižno sledi svojemu Učeniku, kamorkoli gre, do najvišje žrtve. Srečal je Jezusa in zdaj uboga njegovo »brezpogojno, neposredno in nerazložljivo oblast«. S čisto preprostostjo, bere Frančišek v evangeliju, kakšen mora biti in kako mora ravnati. Ker je Jezus Juda imenoval prijatelj zato tudi Frančišek želi ljubiti svoje sovražnike. In kakor je Jezus bil služabnik tako tudi Frančišek želi biti vedno le služabnik. Sin človekov ni prišel, da bi mu služili, ampak, da bi sam služil. In tako je vsa zgodovina frančiškovstva zaznamovana z duhom služenja.

Kateheza: s. A. Š.
Foto: freepik.com

 

MAJ 2024

 Sveta devica Marija- šmarnice – Kateheza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahajamo se v mesecu maju; mesecu, ki je posvečen Mariji in marsikoga sama beseda maj povleče v spominih v tiste čase otroštva ali mladosti, ko so se ali smo se zbirali pri raznih kapelicah, ob Marijih kipih, po cerkvah in bili deležni milosti, ki nam jih je delila naša Nebeška Mati, ob tisti stari, priljubljeni ljudski pobožnosti: Šmarnicah.
Se še spominjate kako so dehtele šmarnice in napolnjevale cerkveni prostor? Tudi ta sladko opojen vonj je naše molitve dvigal k naši Materi.

Kateheza: s. A. Š.
 
Foto; s. R. K.

APRIL 2024

 Frančišek in Marija – Kateheza

Marija ima v Frančiškovi molitvi posebno mesto. Da se je Frančišek rad zatekal k Mariji, vidimo v njegovih spisih. Ohranjeni sta dve molitvi, ki kažeta na Frančiškovo pobožnost do Božje Matere. V Molitvenem bogoslužju Gospodovega trpljenja je vedno, pred psalmom in po njem, molil antifono: »Sveta Devica Marija, …«. Druga ohranjena molitev pa je Pozdrav blaženi Devici Mariji. V obeh je mogoče opaziti Marijin prav poseben odnos s tremi osebami Presvete Trojice, ki ga Bog želi vzpostaviti z vsakim vernikom.

Predavanje: s. Martina Štemberger
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br. Matej Nastran

 

MAREC 2024

Frančiškovo bratstvo in apostolsko življenje (v luči glsbe) –Kateheza

 

 

Frančišek prvotno ni imel namena zbrati bratske skupnosti, ampak mu je brate Gospod poslal (2 Op 14). Legenda treh tovarišev zopet poroča: »Pristnost in doslednost Frančiškovega nauka in življenja sta
pritegovali vedno večje število ljudi. Dve leti po njegovem spreobrnjenju so nekateri možje čutili moč njegovega zgleda spokornosti in so se mu hoteli pridružiti, tako da bi se vsemu odrekli,
oblekli enako obleko in enako živeli.

Predavanje: br. Stane Bešter
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br. Matej Nastran

Katehezo pripravil:  br.  Stane Bešter

 

FEBRUAR 2024

Greccio: Evharistični božič – Kateheza

 

Tisto noč je Frančišek v majhnem mestecu Greccio želel pripraviti bdenje v revni votlini z navzočnostjo osla in vola: nad jaslimi so obhajali evharistijo, na majhnem prenosnem oltarju.

Frančišek svojemu prijatelju Janezu Veliti ne naroča, da postavi like, kipe, ampak samo to, da poustvari okolje votline iz Betlehema, z jaslimi, volom in oslom in da se bo nad jaslimi obhajala evharistija.

Najprej je potrebno povedati in podčrtati, da pri upodabljanju Jezusovega rojstva ločimo glede zamisli dva načina. Prvi način je zgodovinski dogodek, tako, kot se je utegnil zgoditi v Betlehemu. Drugi način pa je kot skrivnost, misterij. Zgodovinski način upodabljanja Jezusovega rojstva prikazuje Dete, kako leži povito v košari, to je zgodovinsko pojmovanje ali pa da leži na mizi ali oltarju, kar predstavlja mistično pojmovanje.

Predavanje: p. Robert Bahčič
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br. Matej Nastran

Katehezo pripravila:  p. Robert Bahčič in s. Andreja Štunf.

JANUAR  2024

 Frančišek in uboštvo 1- Kateheza

Vstopimo v ta večer z besedami svete Klare, Frančiškove učenke. Klara govori o Jezusu kot ogledalu. V 4. pismu Neži Praški jo spodbuja, kaj naj vidi, ko opazuje Jezusa Kristusa. Takole piše: »Opazuj na začetku tega ogledala uboštvo položenega v jasli in povitega v revne plenice. O čudovita ponižnost, o strmenje vzbujajoče uboštvo! Kralj angelov, Gospod nebes in zemlje je v jasli položen.« (Četrto pismo Neži Praški, 19-21). Tako Klara vidi v okoliščinah, v katerih se je rodil Jezus, njegovo izbiro za uboštvo. Ob tem nam zvenijo Frančiškove besede iz 1. opomina, kjer povezuje skrivnost evharistije s Kristusovim sestopanjem iz nebeškega prestola (prim. FOpom 1,16-17)

Ta večer bomo torej posvetili uboštvu. Mnogi vidijo pri Frančišku uboštvo močno izpostavljeno, morda celo kot njegovo prednostno lastnost. Res je uboštvu dal velik pomen, a je bilo uboštvo že poledica njegove drugi izbire. Kako je Frančišek gledal na uboštvo, si bomo pogledali na osnovi njegovih besedil, ki nam jih je zapustil. Ne bomo si torej pogledali, kaj so drugi pisali o Frančiškovem uboštvu, ker so to že razlage. Naj nam spregovori Frančišek sam.

Kateheza br. Primož Kovač
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video br. Matej Nastran

 

DECEMBER 2023

FRANČIŠKOVO PRAZNOVANJE BOŽIČA IN PONIŽNOST BOGA- Kateheza

UVODNA MOLITEV

ZAKLJUČNA MOLITEV

Pripravljamo se na božični praznik. Tudi sv. Frančišek se je nanj vedno duhovno pripravljal, verjetno še posebej na tistega, ki ga je obhajal pred 800 leti, leta 1223 v Grecciu. Praznik Kristusovega rojstva ga je zelo nagovarjal. Obenem pa je čutil, da se njegovo tradicionalno bogoslužno obhajanje ni dotaknilo in prebudilo src ljudi.

Srečanje in predavanje je na temo FRANČIŠKOVO PRAZNOVANJE BOŽIČA IN PONIŽNOST BOGA,  ki ga je pripravil p. Danilo Holc.

Katehezo pripravila p. Danilo Holc  in s. Andreja Štunf.

Predavanje: pater Danilo Holc
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br Matej Nastran

Katehezo pripravila p. Danilo Holc  in s. Andreja Štunf.

NOVEMBER 2023

 

FRANČIŠEK IN MOLITEV – Kateheza

UVODNA MOLITEV

ZAKLJUČNA MOLITEV

Frančišek je zase in za prve brate vedno znova iskal nasvete pri Gospodu, kakor tedaj, ko je v cerkvici sv. Nikolaja prosil: »Gospod, Bog, Oče slave, prosimo te, da nam po svojem usmiljenju pokažeš, kaj moramo storiti.« To je prava molitev za poklicanost.
Frančišek se po molitvi zaveda, da je za njegovo življenje odločilna Božja iniciativa. Ko se je Frančišek s svojimi brati napotil k papežu Inocencu III, da bi potrdil njihov nov način življenja, jih je papež nagovoril: »Moli, sin, da nam Kristus po tebi pokaže svojo voljo, in ko jo prepoznamo, bomo lahko prisluhnili tvojim pobožnim željam.« (prim 2 Cel 16).

Srečanje in predavanje je na temo VODILO- FRANČIŠEK IN MOLITEV, ki ga je pripravil br. Stane Bešter.

katehezo pripravila s. Andreja Štunf  in br. Stane Bešter.

Predavanje: br Stane Bešter
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br Matej Nastran

 

OKTOBER-2023

 

KATEHEZA MOJI BRATJE- MOJE SESTRE

Bog mi je že pred začetkom življenja v srce položil hrepenenje po bratu in sestri. Na poti iskanja sem srečal prijatelja, ki mi je predstavil njegovega prijatelja svetega Frančiška. Sprva se je v njegovi družbi zdelo precej naporno in težavno, vendar potem, ko sem začel razumevati odpoved in majhnost, je prišlo pravo veselje. Od takrat dalje poskušam ostati v bližini Frančiškovih vodil. Le te me vedno vodijo k miru in k pravi povezanosti z brati in sestrami.

OFS- kateheza za oktober 2023  Moji bratje, moje sestre 

Katehezo pripravil: narodni svet OFS

SEPTEMBER-2023

ŽIVETI V MAJHNOSTI je naslov septembrske  kateheze.  Kaj to pomeni?

To je drža ponižnosti, skromnosti in odprtosti do drugih. Majhen človek se zaveda svojih omejitev in slabosti. Sprejema sebe takšnega kot je in se zaveda, da ni
popoln, da ni več kot drugi, niti manj kot drugi.

OFS- kateheza za september 2023

 

 

 

JANUAR

Zgodovinske okoliščine, v katerih je nastalo prvo Vodilo (pripravil p. Robert Bahčič)
molitev – molitev za odprto srce
besedilo kateheze- Ozadje nastanka Potrjenega Vodila 1

Video:

video, tekst in glas : p. Robert Bahčič

FEBRUAR

Naša sestra Andreja Štunf odgovorna za vzgojo v narodnem svetu, nam je  v času priprav na častitljivo 800. obletnico prvih potrjenih Frančiškovih vodil pripravila katehezo za naša srečanja po krajevnih bratstvih.

Vodilo svetega Frančiška Asiškega se običajno imenuje dokument, ki ga je odobril papež Honorij III. z bulo Solet annuere z dne 29. novembra 1223. V Vodilu odkrivamo Frančiškovo mentaliteto in veliko izrazov v prvi osebi ednine. V pomoč je bil kardinal Hugolin, ki je sam o tem zapisal, da je pomagal sv. Frančišku, kakor tudi drugi pravniki in bratje zbrani na kapitljih. Vodilo je edini Frančiškov spis, ki je potrjen od papeža, ostali njegovi spisi niso potrjeni« to so besede s katerimi je p. Robert zaključil katehezo o zgodovinskih okoliščinah v katerih je nastalo potrjeno Vodilo.

… še naprej ostanimo povezani v molitvi za našo predsednico narodnega sveta s. Fani.

Besedilo – POTRJENO-VODILO

                Kako izpeljati katehezo,

Video

video: br. Jožef Kozel
nastopajoča: sestra Andreja Štunf
tekst pripravila: sestra Andreja Štunf

 

MAREC

Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo molitev in premišljevanje duša njihovega življenja in delovanja (Vod 8). Pravi častilci lahko častijo in molijo Boga na vsakem kraju in ob vsakem času. Vendar naj se bratje in sestre trudijo najti trenutke za tihoto in zbranost, da bi se posvetili izključno molitvi (GK 14/5.).

Post, spokornost  (pripravila s. Emina Mulalić in br. Jožko Smukavec)
molitev – Vodi me – molitev
besedilo kateheze – Post, molitev, spokornost v Vodilu

Video

video: Fratello Sole Sorella Luna / Brother Sun Sister Moon(1972)
glas: pater br. Jožko Smukavec
tekst pripravila: s. Emina Mulalić (Sončna pesem ali Hvalnica stvarstva, ki jo je napisal sv. Frančišek Asiški).
APRIL – Bratstvo, odnos do bolnikov

                                                 MAJ

Tokratno katehezo z naslovom Slediti stopinjam Jezusa Kristusa nam je pripravil pater Danilo Holc Potrjeno Vodilo Reda manjših bratov, ki ga je s pomočjo kardinalov in pravnikov sestavil sv. Frančišek, ima 12 poglavij. Vodilo, ki orisuje »način življenja«, ni bilo napisano, da bi Frančišek v njem do podrobnosti določil kako mora brat živeti (kakor to določajo mnoga druga pravila), temveč, da bi član Reda v njem odkrival svoje najgloblje želje. Predvsem pa si želi, da bi bratje razumeli, da ne gre za to, da bi sledili nekemu besedilu, temveč osebi Jezusa Kristusa.

video: br. Jožef Kozel
govor: pater Danilo Holc
tekst pripravil: pater Danilo Holc

 

OFS – kateheza za maj 2023

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja