23. člen

23. člen nas spodbuja:
Za vstop v OFS je potrebno krajevnemu bratstvu predložiti prošnjo. Ker OFS ni skupina, ampak je pravi red, mora kandidat poznati zgodovino in strukturo, ki ju določijo. Pomembno je poudariti, da gre za red in ne združenje, zato ima bratstvo redna srečanja, člani pa se trudijo živeti po evangeliju.

Za vstop v red je nujno potreben čas, čas katerega naj kandidat nameni spoznavanju življenja sv. Frančiška in graditvi bratskega odnosa s sestrami in brati. In tukaj pridejo na vrsto vsi v bratstvu. Skupaj z odgovornim za vzgojo naj vsi vzgajajo – preprosto – s svojim načinom življenja. Kajti če v bratstvu najdemo velikodušnost, bratskost, spoštovanje ter pobožnost in spokornost, potem vztrajnost ne bo težka.

Vsa priprava kandidata in pozornost bratstva pa naj bo usmerjena v zaobljube. Zaobljuba ni kakršno koli versko dejanje, zaobljube so posvetitev, večna daritev sebe in bratstva Bogu in cerkvi v Frančiškovem svetnem redu.

Za vse, ki smo obljubo že dali, naj bo ta člen za nas spodbuda. Z vsakdanjo molitvijo prosimo in se priporočajmo, da Bog v nas dolije Ognja ali pa ga ponovno prižge, da bomo svetili kot prvi dan obljub, da bomo glasne in zgovorne priče v svetu.

Člen 23
Prošnje za sprejem v Frančiškov svetni red je treba predložiti krajevnemu bratstvu. Njegov svet odloča o sprejemu novih bratov in sester.
Vključevanje v bratstvo se uresničuje v času uvajanja in začetne vzgoje, ki traja vsaj eno leto, in z zaobljubo Vodila.
Za postopno rast na tej poti si prizadeva vse bratstvo s svojim načinom življenja. Starost, ki je potrebna za zaobljubo, in razpoznavni znak39 bratov in sester OFS naj določi statut.
Zaobljuba je po svoji naravi večna obveznost.
Člani, ki bi se znašli v posebnih težavah, se lahko o svojih problemih bratsko pogovorijo s svetom. Za izstop ali dokončen odpust iz reda, če bi bil potreben, je pristojen svet bratstva v skladu s Konstitucijami.