KATEHEZE

DOSTOP DO KATEHEZ 2023 – 2024

Foto: freepik.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Priložnostne kateheze v času korona virusa (jesen 2020)
gobavec- kateheza OFS
Oživeti – priložnostna kateheza.docx

POSTULAT – kateheze

NOVICIAT – kateheze

PROJEKT TRAJNE VZGOJE (CIOFS)

Kateheze v pripravi na volilni kapitelj
Ni se vedno enostavno dati na razpolago za služenje v bratstvu. To vidimo na kapitljih vseh vrst, ko iščemo kandidate, ki bi bili pripravljeni sprejeti kakšno od služb.

Kateheze Svetništvo po slovensko 2017/18
V prilogah so kateheze pripravljene za leto 2017/18 imajo za rdečo nit svetniške kandidate.

Kateheze Svetništvo po slovensko 2018/19
V prilogah so kateheze pripravljene za leto 2018/19 in so sestavljene iz dveh delov:
a) tri kateheze se v letu, ko praznujemo Vodilo OFS, nanašajo na samo Vodilo in pismo našega generalnega ministra;
b) ostale nadaljujejo rdečo nit lanskega leta, se pravi slovenske svetniške kandidate.

Kateheze OFS – ODNOSI (2019-2020)
Kateheze so pripravljene z željo, da ozavestimo pomen odnosov, pogledamo nanje tudi s perspektive svetega Frančiška, predvsem pa, da si damo priložnost, da se v bratstvih povežemo med seboj in zgradimo trdnejše, bolj bratske skupnosti.

Osnove OFS duhovnosti (2021/22)

Kateheze TEOLOGIJA TELESA

Kateheze v letu svetega Ludvika IX.

Kateheze – Marijine spodbude

Kateheze ob 40 letnici potrditve Vodila – Vodilo – tri kateheze

Kateheze ob papeževi okrožnici Skrb za okolje Laudato Si – KATEHEZE OFS – Laudato  si

Priložnostne kateheze v času korona virusa (jesen 2020)

gobavec- kateheza OFS
Oživeti – priložnostna kateheza.docx