26. člen

Zadnji člen vodila še enkrat poudari pomembnost povezanosti OFS s prvim redom in s sestrami klarisami. Kljub temu, da so srečanja bratstev lahko brez duhovnega asistenta, če ta iz kakršnegakoli razloga manjka, pa čutimo, da z njim lažje stopamo po Frančiškovi poti.

Duhovni asistent mora imeti dva darova: sposobnost in pripravljenost. Poznati mora OFS, njegovo mesto v cerkvi, imeti mora ljubezen do tretjega reda, željo, da mu stoji ob strani, da se mu da na razpolago. Vodilo nas spodbuja, da naj za večjo zvestobo karizmi prosimo redovne predstojnike za pastoralni obisk ter odgovorne na višji ravni za bratski obisk. Ti obiski naj ne bodo vezani na volitve temveč naj bodo umeščeni v čas med triletnim mandatom vodstva ter s se znotraj tega obiska dotaknejo različnih vprašanj, težav, izboljšav,…

Vsekakor se v naši bratstvih ta praksa izvaja le redko, če sploh kdaj. Vzrokov je lahko več med drugim to, da preprosto premalo beremo in premišljujemo zadnje člene Vodila. Hkrati Vodilo v tem členu bratstva izzove k temu, da se ne zaprejo sama vase in se ne zadovoljijo s svojo povprečnostjo. Bratstvo naj se v svoji ponižnosti vedno obrača na tiste, ki mu lahko nudijo pomoč
Dragi bralci, povabim vas, da se v tem mesecu v svojih molitvah posebej spomnimo naših svetov bratstev ter bratov in sester na pokrajinskih ter narodni ravni. V prošnji, da sledijo Svetemu duhu in zahvali za njihov čas ter podporo.

Člen 26
V znamenje resničnega občestva in medsebojne odgovornosti naj sveti na raznih ravneh, v skladu s Konstitucijami, poprosijo predstojnike štirih Frančiškovih redovnih družin za redovnike, ki so primerni in pripravljeni nuditi duhovno pomoč, saj je svetno bratstvo že stoletja povezano z njimi.
Da bi pospeševali zvestobo karizmi in izpolnjevanje Vodila in bi imeli več pomoči v življenju bratstva, naj minister ali predsednik, v soglasju s svojim svetom in v skladu s Konstitucijami večkrat prosi pristojne redovne predstojnike za pastoralni obisk in odgovorne na višji ravni za bratski obisk.