6. člen

Šesti člen spregovori o temeljih frančiškovske duhovnosti; o močnem čutu pripadnosti Cerkvi ter zvestobi do Cerkve, ki iz tega sledi.

Dobro vemo, da postanemo božji otroci pri svetem krstu. Vsi kristjani bi morali s svojim življenjem in zgledom pričevati, da smo bili potopljeni v Kristusa in da smo dobili moč Svetega Duha pri birmi. Tako smo vsi, preko zakramentov krsta, birme in evharistije, dolžni, da s Kristusom sodelujemo ter prispevamo k širjenju njegove Cerkve.

Seveda nas življenje uči, da mnogi na vero pozabljajo. Pozabljajo na zakramenta sprave in evharistije. A tisti, ki da obljubo OFS se obveže, da bo v polnosti živel svoj krst. In obljuba je odločitev, ki jo naredimo z Bogom v Cerkvi in je sama po sebi večna. Član OFS spoznava Kristusa po skrbnem branju evangelija in sv. Frančiška z branjem njegovih življenjepisov. Vsak dan in na različne načine se moramo v krstni resničnosti odpovedovati skušnjavi bogastva, ugodja, moči, prevare, laži, polovičarstva, neiskrenosti, sebičnosti ter iti naproti v resnici, dobroti, spoštovanju, poštenosti, zmernosti. Naše poslanstvo je, da Kristusa oznanjamo predvsem z dejanji, kar je mnogo težje kot le z besedo.

To poslanstvo je enako poslanstvu sv. Frančiška; popravljati Cerkev. Frančišek, se je te naloge lotil z vso vnemo (potem, ko je seveda ugotovil, kaj Bog hoče od njega): rešiti duše, da bi obnovil Božjo hišo na zemlji. Kot nam pove brat Frančišek, je najpomembnejše rešiti duše. Zanje lahko molimo, se trudimo, da smo dober zgled,… A vedno je potrebno začeti pri svoji duši.

Frančišek nam naroča tudi, da moramo delovati v povezanosti s hierarhijo cerkve: papežem, škofi, duhovniki ter z učenjem cerkvenega učiteljstva. Tudi to je naše poslanstvo. Potrebno je sodelovanje na vseh nivojih ter izkazovanje medsebojne pomoči. Nagrade ne bomo dobili zaradi zaupane avtoritete, ampak po delu, ki smo ga opravili. Dobro, ki smo ga storili za duše, je Bogu po volji.

Člen 6
S Kristusom pokopani in od mrtvih vstali po krstu, ki jih naredi za žive ude Cerkve in jih po zaobljubi z njo še tesneje povezuje, naj postanejo priče in orodje njenega poslanstva med ljudmi, ko oznanjajo Kristusa z življenjem in besedo.
Navdihnjeni od svetega Frančiška in z njim poklicani k obnovi Cerkve naj se goreče trudijo, da bodo živeli v polni skupnosti s papežem, škofi in duhovniki v zaupnem in odkritem dialogu o apostolski dejavnosti.