O nas

ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS – FRANČIŠKOV SVETNI RED

Poglavja:

– Zgodovina
– Ime
– Vodilo
– Vodilo in konstitucije FSR
– Narava FSR
– Smisel in namen
– Kako postaneš član FSR?

Razlaga (simbolika) Damijanovega križa

 


ZGODOVINA

Sv. Frančišek Asiški (1182-1226) je ustanovil po navdihnjenju Svetega Duha tri redove: prvi red (minoriti, frančiškani, kapucini), drugi red (klarise – po sv. Klari Asiški) in tretji red (za kristjane v svetu). Zato se je Frančiškov svetni red (FSR) dolga stoletja imenoval “Tretji red sv. Frančiška”, njegovi pripadniki pa “tretjeredniki”.

Po 2. vatikanskem koncilu, v zadnjih 30-ih letih, so nastala v Cerkvi mnoga gibanja. Ker so se pojavila v dinamični kulturi, so tudi sama dinamična, tako da lahko odgovarjajo na vprašanja današnjega kristjana, pa tudi na vprašanja sveta. Frančiškov svetni red pa živi že 750 let.

V Frančiškovem času in neposredno po njem se imenujejo sestre in bratje, ki živijo po zgledu sv. Frančiška, pa kljub temu ostajajo v svetu (v svojih družinah in pri svojem delu), “Spokorni bratje in sestre”, pozneje pa “Bratje in sestre tretjega Vodila”. Splošno prepričanje je, da sta bila prva tretjerednika zakonca “Lukezij in Buonadonna” iz Toskane.

Pravzaprav je tudi Frančišek sam izšel iz gibanja. To so bili spokorniki, ki so hoteli zares živeti vero, odnos z Bogom. Pripadal je spokornikom iz Assisija. To skupino, katere voditelj je postal, je povezal s Cerkvijo in sprejel za vsebino svojega reda hojo za Jezusom, ubogim, križanim in vstalim, življenje po evangeliju, bratstvo, ljubezen in poslušnost do Cerkve in duhovnikov, tudi če komu niso simpatični ali so celo grešni, ljubezen do evharistije, Marije, bližino ubogih. Frančišek ni nikogar kritiziral, pokazal je drugačen način življenja v Cerkvi. Ta odločitev je bila bistvena. Kajti od množice spokornih gibanj tistega časa, so ostali samo njegovi redovi. Srednjeveško okolje je bilo nasičeno z govorjenjem o evangeljsko-apostolskem življenju, v najrazličnejših tonih in ne vedno povsem v skladu z vero. Novost pa je bila v tem, da sta tako Frančišek kot Klara, prenovljena v Duhu, znala preprostim ljudem vcepiti ideal ljubezni do Jezusa, njegove Cerkve in bližnjega. Ljudje so videli na Frančišku, kako je bil blizu Jezusu! To je bilo tako vabljivo, da so tudi sami hoteli biti taki Jezusovi prijatelji kot Frančišek. Ta odločitev ljudi, da bi v vsakem stanu in poklicu, po Frančiškovem zgledu, poskusili zvesto slediti Jezusu, traja z večjo ali manjšo predanostjo že 750 let.


IME

– “Frančiškov”, ker si ljudje, ki vstopijo v to skupnost, prizadevajo, da bi živeli evangelij po zgledu sv. Franciška. Prevzema jih njegov duh in navdušuje njegova radikalnost.

– “svetni”, ker člani živijo v svetu (v svojih družinah, na svojem delovnem mestu, pri svojih poklicnih dolžnostih). Ne vstopajo v samostane ali podobne ustanove (razen “tretjerednih samostanskih redov”).

– “red”, ker gre za ustanovo, za katero stoji avtoriteta Cerkve. Cerkev potrjuje tak način življenja, mu določa potrebne okvire, obrede, potrjuje Vodilo, Konstitucije, Obrednik in drugo. Obenem Cerkev računa na primerno življenje, pričevanje in molitev članov FSR.


VODILO
Prvo Vodilo FSR je “Memoriale” iz leta 1221. Leta 1228 predela to Vodilo veliki prijatelj sv. Frančiška papež Gregor IX. Drugo Vodilo napiše leta 1289 manjši brat papež Nikolaj IV. Skoraj 600 let so se po njem ravnali člani III. reda. Tretje Vodilo izda leta 1883 tretjerednik papež Leon XIII. Zadnje Vodilo pa potrdi s svojo apostolsko oblastjo papež Pavel VI. 24. junija 1978.

Zato ima FSR veliko dediščino. Včasih je težka, ker je ni lahko razumeti, in jo danes predati naprej, je pa tudi zaklad, ki bogati svet s svetniki in ima duhovnost, ki vabi človeka k Bogu. Frančišek je napisal pismo vsem vernikom. Namenjeno je kristjanom, ki so hoteli bolj zvesto živeti odnos z Jezusom. To izkušnjo in zvestobo Bogu so želeli živeti v vsakdanu. Frančišek jim je s svojim pismom pri tej želji in odločitvi pomagal. Tako pismo je danes FSR. Kdor je doživel, da Bog res je, pa tudi kdor je doživel, da je dober, da ima vsakega človeka rad; da živi v skupnosti vernih, v Cerkvi, Božji besedi in v ubogih, mu želi zares pripadati. Neglede na spol, stan, starost, izobrazbo, premoženje in poklic. FSR je pomoč na tej poti k Bogu. Jasno je, da je tudi to človeška skupnost, ki ni popolna in mora tudi sama vedno znova prositi Svetega Duha za spoznanje, kako naj sledi Jezusu. Ampak ljudje živimo v nepopolnem svetu. To je naša resničnost. Lahko se ji izogibamo in želimo živeti v iluziji ali idealizaciji. Vendar Bog nima rad naših popolnih podob o nas, naših družinah, skupinah, družbi, Cerkvi. Frančiškov svetni red je pomoč, da s sprejetjem svoje resničnosti, po evangeliju, vodilu, zakramentih, skupnosti, ljubezni do Cerkve, s spokornostjo, molitvijo, pod varstvom Device Marije, po priprošnji sv. Frančiška in Klare, sprejemamo dar Jezusovega odrešenja.

Sv. Frančišek in njegovo Vodilo sta v stoletjih navdihovala tudi mnoge znane osebnosti. Med njimi so bili mnogi svetniki, preprosti ljudje in celo kralji (Sv. Ludvik) duhovniki (sv. Janez Vianej) in raziskovalci (Krištof Kolumb). Med poznami mi Slovenci pa sta bila člana tretjega reda tudi arhitekt Jože Plečnik in dr. Anton Trstenjak.


Vodilo in konstitucije FSR
Vodilo je potrdil papež Pavel VI. 24. junija 1978. Novi Zakonik cerkvenega prava = ZCP pa je potrdil papež Janez Pavel II. 25. januarja 1983. Zato so opombe v tem Vodilu št. 6, 34, 35, 37, 41 in 42 iz starega ZCP. V novem ZCP veljajo za FSR predvsem določbe v kan. 298 – 320 in 731 – 746 in drugi splošni predpisi cerkvenega prava.

Vodilo je priloženo v PDF datoteki.
VODILO IN KONSTITUCIJE FSR


NARAVA FSR

FSR je organizirana skupnost, katere člani živijo po vsem svetu. Računa se, da je preko 2.000.000 sester in bratov ter kandidatov te skupnosti. Red vodi Mednarodni svet, ki ima svoj sedež v Rimu.

Vsak narod ima svoj Narodni svet (NS). Nadaljnje možne organizacijske delitve so Pokrajinski sveti.

Sestre in bratje (tako se člani med seboj kličejo) doživljajo in oblikujejo svojo bratsko povezanost v krajevnih bratstvih FSR, ki so pri nas navadno povezana s samostani in župnijami frančiškanov, minoritov in kapucinov. Tudi krajevna bratstva imajo svoje vodstvo in duhovnega asistenta, ki je običajno duhovnik prvega reda.


SMISEL IN NAMEN

– Sestre in bratje živijo evangelij po zgledu sv. Frančiška ter si močno prizadevajo, da bi svoje življenje posvetili s pristno duhovnostjo.

– Z življenjem po evangeliju postanejo sestre in bratje FSR sodelavci Cerkve v njenem življenju in poslanstvu, pomagajo širiti evangelij (nova evangelizacija) in ponižno služijo Cerkvi na vseh področjih cerkvenega občestva.

– Pripravljeni so za vsako dobro delo, zlasti pa za tista dobra dela, s katerimi morejo pomagati bolj potrebnim in revnim (karitas).

– Prizadevajo si za mir in pravičnost v svetu, gojijo ekumenizem, ohranjajo čisto in lepo naravo ter človeško okolje.

– V življenju in poklicnem delu želijo biti vzorni v svojem družinskem življenju, čisti in pošteni v vsakdanjih odnosih z ljudmi, odgovorni in zavzeti v svojih družbenih dolžnostih.


KAKO POSTANEŠ ČLAN FSR?

– Če si naklonjen sv. Frančišku in njegovim idealom ali pa te privlači njegova karizma …

– Prijaviti se je treba (napisati prošnjo) krajevnemu bratstvu. Tako postaneš kandidat. Kandidatura traja najmanj 6 mesecev.

– Krajevno bratstvo sprejme kandidate s posebnim obredom v leto oblikovanja, v enoletni noviciat.

– Po končanem noviciatu izreče vsak novinec pred bratstvom svoj sklep ali obljubo živeti evangeljsko življenje po Vodilu FSR.

V času uvajanja in noviciata imajo kandidati reden pouk in duhovne obnove. Le tako resnično spoznajo ta način življenja, duhovnost in lik sv. Frančiška in sv. Klare, življenje Cerkve …

Krajevno bratstvo živi in izraža svojo bratsko povezanost na mesečnih srečanjih in drugih sestankih, katerih namen je služiti sestram in bratom ter samemu FSR.

Za druge informacije se je treba obrniti na duhovnega asistenta ali kakega duhovnika; na kako sestro ali brata FSR, zlasti na tiste, ki so v vodstvu krajevnega bratstva.