4. člen

Četrti člen je prvi izmed členov, ki govorijo o načinu življenja bratov in sester OFS. Temeljno za nas je, da se naučimo prehajati iz življenja k evangeliju in od evangelija k življenju. Evangelij je bil tisti, ki je Frančišku in njegovim bratom jasno pokazal pot, ki so jo morali prehoditi.

Koristno je, da se večkrat vprašamo kako mi beremo in živimo evangelij? Kako se trudimo udejanjiti to, kar smo prebrali? Frančišek se je trudil, da bi Kristusu postajal čim bolj podoben. Da je on zmogel in da bi zmogli tudi mi, moramo stopiti na njegovo pot, ki vodi k Očetu. Ta pot je težka in naporna, toda varna, ker je to pot ljubezni. Za Frančiška ni bilo več pomembno, da bi iskal resnico kjer drugje, kajti Kristus sam je resnica. Z vso močjo je to Jezus potrdil tudi pred Pilatom: »Prišel sem na ta svet, da pričujem za resnico« (Jn, 18, 37).

V Kristusu bomo čutili polnost življenja, tistega življenja, ki nam ga On daje v vsej polnosti. Naloga bratov in sester OFS je, da svetu prinašajo karizmo serafinskega očeta: ljubezen do evangelija, da bi preko njega spoznali Jezusa Kristusa in hodili za njim. Vsak od nas bo to storil po svojih sposobnostih, vedno pa je potrebno začeti pri evangeliju, kajti evangelij je Kristus, ki govori, svetuje, uči, vodi. Kristus je najdragocenejši dar, ki ga je Oče dal človeštvu. Brez njega ni odrešenja; to zatrjuje evangelij.

Člen 4
Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je: izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval in mu bil središče življenja z Bogom in ljudmi. Kristus, dar Očetove ljubezni, je pot k Očetu; je resnica, v katero nas uvaja Sveti Duh, in je življenje, za katero je prišel, da bi nam ga dal v izobilju.
Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj si prizadevajo, da bodo pogosto prebirali evangelij, ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju.