Obvestila

Preberi več
Fani Pečar. FOTO: Tatjana Splichal

Molimo za Fani Pečar

Drage sestre in bratje, V torek, 17. 1. 2023, je naša predsednica narodnega sveta OFS Fani Pečar doživela možgansko krvavitev in je sedaj v umetni komi v bolnišnici. Poleg temeljite …

16. čezmejno srečanje ob jaslicah

kateheze 2023 – prvo potrjeno Vodilo sv. Frančiška

Narodno bratstvo OFS

Preberi več

kateheze 2023 – prvo potrjeno Vodilo sv. Frančiška

Leta od 2023 do 2026 bodo namenjene proslavljanju petih osemstoletnic poveznih s svetim  Frančiškom; 2023 – 800. obletnica potrjenega Vodila, božiča v Grecciu,, 2024- 800. obletnica vtisnjenja ran svetemu Frančišku …

Božična voščila

Duhovno

Preberi več
Fani Pečar. FOTO: Tatjana Splichal

Molimo za Fani Pečar

Drage sestre in bratje, V torek, 17. 1. 2023, je naša predsednica narodnega sveta OFS Fani Pečar doživela možgansko krvavitev in je sedaj v umetni komi v bolnišnici. Poleg temeljite …

Molitvena spodbuda Duh Assisija – december 2022

Pokrajinska bratstva

Preberi več

Decembrska kapitlja izpeljana v krajevnih bratstvih Celje in Slovenska Bistrica

V začetku (2. december) in malo pred sredino zadnjega meseca (12. december 2022) so v krajevnih bratstvih Celje in Slovenska Bistrica obhajali krajevni kapitelj. V celjskem primeru je predsednik ostal  …

S. Štefka Gunžer na vratih v sto let

Dokumenti

Preberi več

Transitus – spomin smrti sv. Frančiška

Transitus – spomin smrti sv. Frančiška 3. oktober Bogoslužje, ki je poznano vsem, ki deležimo na Frančiškovski karizmi (in seveda širše), je Transitus. Pod tem imenom obhajamo spomin na prehod …

Ena obletnica praznovana v več obletnicah

Memoriale propositi – besedilo 1221

Kateheze

Preberi več

kateheze 2023 – prvo potrjeno Vodilo sv. Frančiška

Leta od 2023 do 2026 bodo namenjene proslavljanju petih osemstoletnic poveznih s svetim  Frančiškom; 2023 – 800. obletnica potrjenega Vodila, božiča v Grecciu,, 2024- 800. obletnica vtisnjenja ran svetemu Frančišku …

Kateheze od septembra do decembra 2022

Ena obletnica praznovana v več obletnicah