SPODBUDA Z DUHOVNEGA KAPITLJA 2014

SPODBUDA Z DUHOVNEGA KAPITLJA 2014

Sestre in bratje OFS, ki smo na duhovnem kapitlju v Kančevcih spoznavali življenje in delo svetega Ludvika, zavetnika OFS, smo ob koncu zapisali tudi duhovno spodbudo, ki prinaša obilo možnosti in načinov, kako lahko obeležimo Ludvikovo leto, ki se bo začelo 25. aprila 2014.

SPODBUDA

DUHOVNI KAPITELJ 2014

Tik pred začetkom leta, ki ga bomo znotraj OFS posvetili svetemu Ludviku IX. ob 800-letnici njegovega rojstva, smo se sestre in bratje OFS Slovenije zbrali na duhovnem kapitlju v Kančevcih. Temo srečanja – Sveti  Ludvik – vzor vladanja in služenja – sta nam predstavila s. Andreja Eržen (OFS) in br. Robert Bahčič (OFM). S s. Andrejo smo s sprehodili skozi življenje našega zavetnika, p. Robert pa nam je približal njegovo duhovno pot.

V drugem delu kapitlja smo ob liku svetniškega kralja razmišljali v štirih skupinah:

Kralj Ludvik IX. je bil pomemben mož svojega časa (13. stoletje), kar se vidi tudi iz tega, da so se papeži obračali nanj s pismi, v katerih so ga svarili, opominjali, vabili k upoštevanju njihovih besed, prosili za pomoč. Sam se na pozive s strani Cerkve sprva ni odzival, po bolezni in čudežni ozdravitvi pa jih je upošteval in jim sledil.

Z ozirom na to se je prva skupina dotaknila našega poznavanja in uporabe cerkvenih dokumentov.  Ustavili smo se ob naslednjih vprašanjih:

® Koliko poznamo cerkvene dokumente?

®  Jih beremo in smo tako na tekočem z učenjem Cerkve?

®  Koliko upoštevamo cerkveni nauk?

®  Kateri cerkveni dokument sem nazadnje vzel v roke?

Pomembna se nam je zdela misel, da Frančiškovi čutimo s Cerkvijo. Hočemo in želimo poznati njen nauk. Drži, da je cerkvenih dokumentov sicer veliko, kar pa naj nam ne  vzame poguma. Za začetek predlagamo

–       da preberemo zadnjo papeževo apostolsko spodbudo – Veselja evangelija.

–       da na vsakem srečanju preberemo drobec iz pridig ali dokumentov papeža Frančiška.

Evangelij in svet, uboštvo in bogastvo, bahavost in ponižnost, časti in križ … vse to so bili izzivi, ki jih je kralj Ludvik IX. uspel povezati v harmonijo in rodovitnost. Druga skupina se je teme vladanje in služenje lotila ob vprašanjih:

® V čem vidimo služenje OFS v današnjem svetu?

® Kako ga lahko uresničujemo v našem vsakdanjem življenju, v našem okolju, delovnih mestih, v družini, v Cerkvi?

Ob tem smo poudarili služenje odprtih oči in srca – kar pomeni, da smo pozorni na potrebe bližnjih in da se na nje odzovemo, tako v družini kot v Cerkvi, domovini in svetu; da se odzovemo pogumno, z ljubeznijo in dostojanstvom Božjih otrok v družbenem življenju in pri varovanju stvarstva. Pozvani smo, da smo luč in sol v današnjem svetu.

Za čas sv. Ludvika IX. so bila značilna številna krivoverstva (albižani, katari …), kar ni tako zelo daleč od današnjega časa. Zato smo v tretji skupini iskali odgovore na sledeča vprašanja:

®Kako danes gledamo na različne ponudbe sodobne družbe, raznih skupin, ki se imajo za rešitelje, na različna privatna razodetja?

 ® V čem vidimo nov zagon za izražanje naše vere in kako razsvetljevati sodržavljane?

® Kako naj branimo pravi nauk Cerkve?

Poudarili smo pomembnost poznavanja nauka Cerkve, pomen odprtosti in pripravljenosti za pogovor, tudi z drugače mislečimi, vendar z jasnimi krščanskimi stališči in pripravljenostjo braniti zdravi nauk Cerkve. Spodbujamo k vsakodnevni molitvi O vzvišeni in veličastni Bog, da bi ostala naša vera trdna in prava.

Ob duhovni oporoki, ki jo je na smrtni postelji Ludvik IX. namenil svojemu sinu (glej prilogo 1), pa se je pogovor v četrti skupini vrtel okrog vprašanj:

® Kako izboljšati svet?

® Kaj lahko OFS svetu ponudi?

Zavedamo se, da lahko spreminjamo le sami sebe (ob premišljevanju Božje besede in odprtosti Svetemu Duhu ter Božji milosti). Posledično se zaradi tega spreminja svet okoli nas. Trudimo se bližnje sprejemati in jih ljubiti takšne, kakršni so. Seveda so besede pomembne, bi pa skupaj z apostolom Jakobom poudarili pomen dejanj: »Vendar bo kdo rekel: ‘Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del.’« (Jak 2,18)

Zavedamo se, da mora OFS sodelovati pri vzgoji mladih in predlagamo, da se pri tem bratje prvega reda,  sestre in bratje OFS ter sestre iz Tretjega reda med seboj povežejo.

Glede na to, da na vsa vprašanja nismo našli dokončnih odgovorov, kaj šele receptov in ker želimo poudariti vrednost dialoga, izmenjave mnenj in skupnega iskanja, spodbujamo sestre in brate, da se (podobno kot smo se na duhovnem kapitlju) tudi po bratstvih ustavimo ob zgornjih vprašanjih ter iščemo odgovore nanje, da bi skupaj gradili sodobni obraz OFS v svetu.

Ludvikova duhovna oporoka pa naj nam služi kot navodila, ki se jih moramo držati tudi danes. V bratstvih jo poskušajmo prevesti v sodobno govorico.

25. aprila bomo začeli s praznovanjem Ludvikovega leta. Izkoristimo ponujeno priložnost, da svetnika bolje spoznamo in se krepimo ob njegovem zgledu tako družbene angažiranosti kot duhovne povezanosti s Kristusom. V pomoč za čim bolj kvalitetno praznovanje vam ponujamo nekaj konkretnih spodbud:

◊ napoved Ludvikovega leta na prvem srečanju KB v aprilu 2014;

◊ uporabimo molitev in litanije sv. Ludvika IX.;

◊ jesenska srečanja KB  naj bodo na temo sv. Ludvika IX.;

◊ priprava in obhajanje tridnevnice (ali osmine) na god sv. Ludvika IX. v avgustu v župniji, kjer je KB;

◊ v župniji damo na vidno mesto podobo svetega Ludvika IX. ter zloženko z osnovnimi informacijami (narejeno na višjem nivoju);

◊ duhovni asistent (ali kdo iz sveta bratstva) pošlje pismo vsak mesec sestram in bratom o sv. Ludviku IX. ;

◊ za predstavitev življenja sv. Ludvika IX. uporabimo film o njem – v francoščini se nahaja tule: https://www.youtube.com/watch?v=Jxy5rOzHGXg;

◊ predstavitev dela in spodbude z duhovnega kapitlja v Kančevcih na naslednjem srečanju KB;

◊ pripravimo duhovne vaje ali duhovno obnovo na temo sv. Ludvika IX. ali udeležba na duhovnih vajah, pripravljenih na višjem nivoju (leta 2015 bodo na temo sv. Ludvika IX.);

◊ uporabimo napisano v duhovni spodbudi J.

Naj nas zgled svetega Ludvika IX. spremlja in bogati!

Mir in dobro!

Sestre in bratje, zbrani na duhovnem kapitlju

Kančevci, 14. – 16. marec 2014

Priloga 1

Iz duhovne oporoke sv. Ludvika IX. sinu:

»Predragi sin! Najprej ti naročam, da ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso močjo; brez tega ni zveličanja.

 Sin, moraš se varovati vsega, kar veš, da ne ugaja Bogu, namreč vsakega smrtnega greha, tako da moraš rajši dopustiti, da te na vse načine mučijo, kakor pa da bi storil kakšen smrtni greh. Če Gospod dopusti, da te zadene kakšna težava, jo moraš prenašati dobrodušno in hvaležno; misli si, da je v tvojo korist in da si to morda zaslužil … Rad in pobožno se udeležuj božje službe, in dokler si v cerkvi, glej, da se ne boš oziral naokrog in brez potrebe govoril, temveč Gospoda pobožno moli glasno ali premišljujoč v svojem srcu. Imej srce polno sočutja do revežev, bednih in nesrečnih ter jim po svojih močeh pomagaj in jih tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti. Do podložnikov bodi pravičen … in vedno bodi bolj na strani reveža kot bogatina, dokler se nisi prepričal o resnici … Bodi vdan in pokoren naši materi rimski Cerkvi … delaj za to, da bo izginil iz tvoje dežele vsak greh, posebno pa preklinjevanje in krivoverstvo.

Preljubi sin, končno ti podeljujem ves blagoslov, kakor ga more ljubeči oče dati sinu … Naj ti Gospod podeli milost, da bi tako izpolnjeval njegovo voljo, da bi mu s tem služil in ga častil, tako da bi midva po tem življenju skupaj prišla k njemu, kjer ga bova gledala, ljubila in hvalila brez konca.«