PODPRITE NAS

ODDAJA DELA DOHODNINE

Drage sestre in bratje, prijatelji svetega Frančiška Frančiškov svetni red lahkopodprete tako, da nam namenite del dohodnine.

Ste del dohodnine že namenili komu drugemu? Nič ne de, z novim zahtevkom prejšnje nakazilo ni veljavno.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Natisnite in dopolnite OBRAZEC.

Kam in kako oddam obrazec?

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu,
  • izpolnjenega izročite predsedniku krajevnega bratstva,
  • izpolnite na doma in fotografiranega pošljete na naš e-naslov. tajnik@ofs.si

Natisnite in dopolnite OBRAZEC.

PROJEKTOM IN DELOVANJU ORGANIZACIJE

Naši podatki:

FRANČIŠKOV  SVETNI RED
Prešernov trg 4
1000 Ljubljana

Davčna številka:
59568097 
Matična:
1874250000

SWIFT: KBMA SI 2X

IBAN : SI56 0430 2000 3307 102

sklic: 000111

namen: pomagam