Vodilo 2.0

Členimo Vodilo

24. junija 1978 je papež Pavel VI. potrdil novo Vodilo OFS in to leto smo praznovali 40-letnico tega dogodka. Eden od rezultatov le-tega je tudi novost na spletni strani OFS: Vodilo 2.0, kjer je na kratko razložen določen člen Vodila. Za razlage skrbi s. Mojca Špende.

Doslej smo razčlenili naslednje člene:
Členi 1, 2 in 3
Člen 4
Člen 5
Člen 6
Člen 7
Člen 8
Člen 9
Člen 10
Člen 11
Člena 12 in 13
Člena 14 in 15
Člen 16
Člen 17
Člen 18
Člen 19
Členi 20, 21 in 22
Člen 23
Člen 24
Člen 25
Člen 26