12. in 13. člen

Dvanajsti in trinajsti člen vodila je smiselno brati skupaj, ker se v svojem bistvu dopolnjujeta. Oba Člena nam dajeta razumeti, da imamo bratje in sestre OFS zelo pomembne naloge: s svojim življenjem biti priče prihodnjih dobrin, živeti čistost srca in imeti veliko notranjo svobodo za močno ljubezen do Boga in do bližnjih.

Biti priča prihodnjih dobrin
Gre za dobrine, ki jih tukaj in zdaj ne vidimo, ampak vanje upamo, ker resnično obstajajo, ker vanje verujemo in jih bomo nekoč deležni v nebeškem kraljestvu. Bog je na prvem mestu in pred vsako drugo stvarjo. Življenje v resničnem veselju je ena izmed prihodnjih dobrin, ki pa se že začenja z življenjem na Zemlji. In prav življenje tukaj nas postavlja na preizkušnje v življenju v družini, skupnosti, bratstvu.

Člani OFS s svojim preprostim in odgovornim življenjem kažejo, da njihovo srce ni navezano na napačne stvari, ki jih ponuja svet: moč, bogastvo, uživanje; te uporablja samo toliko, kolikor jih potrebuje, ker veruje in hrepeni po nebeških stvareh. Ljubezen in služenje Bogu in ljudem zahteva veliko vnemo, trdno voljo, stalno požrtvovalnost, veselo darovanje, zlasti pa čistost srca.

Čistost srca
Sveti Frančišek pravi: »Zares čisti v srcu so tisti, ki prezirajo posvetno in težijo po nebeškem ter nikoli ne prenehajo s čistim srcem in čisto dušo moliti Gospoda, živega in pravega Boga, ter zreti vanj.«

Do te ‘pridobitve’ pridemo s skrbno vzgojo do spoštovanja zemeljskih dobrin ter hkrati s pravilnim hrepenenjem po njih. Če dajemo zemeljske stvari na drugo mesto, to ne pomeni, da jih zaničujemo, ker med temi so tudi družin, delo, prijatelji, premoženje, pridobljeno z delom. Vse je le potrebno gledati v Bogu in v odnosu do Boga.

Čisto srce moramo oprati grehov, ki se nabirajo skozi leta. Srce mora biti preprosto, čisto, iskreno, osvobojeno skrbi in žalosti, ki nam preprečujejo, da bi videli božji obraz v ljudeh, svojih bratih. Čisto srce je sposobno odkrivati Boga v naravnih lepotah, v vseh dobrih in koristnih stvareh, ki jih je za nas ustvaril; biti preprosto nadušen že nad Soncem, ki vsako jutro vzhaja.

In kaj lahko storimo?
Bodimo majhni z majhnimi, slabotni s slabotnimi, potrebni s pomoči potrebnimi. Zgledujmo se po svetem Frančišku. Kar spomnimo se menjave obleke v Rimu z revežem ali pa grozdja in bolnega brata. In ne pozabiti na najmanjše; to so tisti, katerih preživetje je odvisno od drugih, ki potrebujejo zaščito, ljubezen, hrano, da jih vodimo za roko. Videti in pomagati je potrebno našim bližnjim, ki trpijo. Pa naj bodo to ekstremno velike reči kot je na primer posvojitev ali pa iskren nasmeh žalostnemu. V Božjih očeh so stvari narejene iz srca največje.

Člen 12
Kot priče prihodnjih dobrin so dolžni, da se zaradi poklica, ki so si ga izbrali, trudijo za čistost srca. Tako naj postanejo svobodni za ljubezen do Boga ter do bratov in sester.

Člen 13
Kakor gleda Oče v vsakem človeku svojega Sina, Prvorojenca med mnogimi brati, tako naj Frančiškovi bratje in sestre v svetu sprejemajo vse ljudi ponižno in vljudno kot Gospodov dar in Kristusovo podobo.
Duh bratstva naj jih razveseljuje in jih naredi pripravljene, da se bodo izenačili z vsemi ljudmi, posebno z najmanjšimi. Zato naj skušajo ustvariti življenjske razmere, ki bodo vredne ustvarjenih bitij, ki jih je Kristus odrešil.