18. člen

Vodilo nas v tem členu spodbuja k spoštovanju drugih stvari, tako živih kot neživih, ki »nosijo pečat Najvišjega«, in naj se trudijo, da skušnjavo izkoriščanja premagajo s Frančiškovim duhom vesoljnega bratstva.

Kaj bi bilo za Frančiška, kakor tudi za nas, stvarstvo brez Sonca, nebeški obok brez svetlikanja zvezd? Kaj bi bila zemlja brez lepot cvetja, vetra, brez žuborenja čiste in koristne vode, brez žetve in sadov? In kaj bi stvarstvo brez človeka, brez krone stvarstva, brez šloveka, ki zna sprejemati, darovati in odpuščati? Vsi Frančiškovi bi morali po zgledu serafskega očeta občudovati lepote in dobrote stvarstva, hvaliti in poveličevati Boga za bogastvo darov, ki jih daje zemlja. To, kar Frančišek občuduje, hvali in časti, je veličastna vsemogočnost, modrost Boga Stvarnika in Očeta.

Občudovanje vseh lepot je za nas naravno, precej težje razumljiv in izvršljiv pa je drugi del člena, kjer se pojavi beseda ‘izkoriščanje’. V današnji družbi ni težko pasti v skušnjavo izkoriščanja neživih stvari in pa tudi živih bitij za lastno korist. Izkoriščanje lahko v dobrm smislu pomeni izkoristiti naše talente ali pa čas, da ga porabimo za dobra dela. V slabem smislu pa izkoriščati pomeni vse to, kar je v nasprotju s krščansko moralo: izkoriščanje narave, živali za lastno korist, izkoriščanje človeka preko njegovih zmožnosti, izkoriščanje nezaščitene osebe,…
Vsi Frančiškovi se moramo izogibati skušnjavam slabega izkoriščanja v vseh njegovih dimenzijah. Odločno se moramo upirati vsem oblikam izkoriščanja, razločevanja, potiskanja ljudi na rob in sleherni ravnodušnosti do bližnjega. In ravno slednje je najbolj nevarno. Lahko se tega sploh ne zavedamo, ni tako očitno, a zlorabljene boli.

Dolžni smo tudi sodelovati z gibanji, ki pospešujejo bratstvo med ljudmi, prizadevajmo si ustvariti vredne življenjske razmere za vse in delajmo za svobodo slehernega naroda.

Pospešujmo dejavne pobude za ohranitev stvarstva, ozaveščajmo druge za preprečevanje onesnaževanja. Bistvenega pomena je, da ustvarjamo pogoje življenja in okolja, ki ne bodo ogrožali človeka. Pomembno je, da širimo lepo novico veselja do življenja in pomagamo pri preventivni vzgoji mladih in tudi manj mladih, da preprečimo uničevanje nedolžnih še nerojenih bitij.
Vsako človeško bitje namreč nosi pečat, ker je Kristusovo, Kristus pa je Božji.

Člen 18
Spoštujejo naj druge stvari, tako žive kot nežive, ki »nosijo pečat Najvišjega«, in naj se trudijo, da skušnjavo izkoriščanja premagajo s Frančiškovim duhom vesoljnega bratstva.