NOVICIAT – kateheze

 KATEHEZE

ZA ČAS NOVICIATA,

PRIPRAVE NA OBLJUBO

GOSPOD MI JE DAL BRATE

Dal mi je brate, da jih ljubim, dal mi je brate, da se jih veselim, dal mi je brate, da jih sprejemam, dal mi je brate, da jih poslušam, dal mi je brate, da v njih prepoznavam Stvarnikovo obličje, dal mi je brate, da jih občudujem, dal mi je brate, da v njih odkrivam sledove Dobrega, dal mi je brate, da v njih slavim Brata!

Gospod mi je dal brate.

Dal mi je brate, da me ljubijo, dal mi je brate, da so moje veselje, dal mi je brate, da me prenašajo, dal mi je brate, da me opominjajo, dal mi je brate, da me podpirajo, dal mi je brate, da mi zaupajo, dal mi je brate, da z menoj molijo, dal mi je brate, da me spodbujajo!

Gospod mi je dal brate, ker je neizmerno dober, kajti on ve, da sam ne zmorem, ker hoče, da v njih in z njimi doživim Njega, večno navzočega in resničnega v njegovi obljubi: Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi!

Zahvaljen za brate, Gospod!

V tem času sestre in bratje pobliže spoznavajo življenje sv. Frančiška, njegov odnos do Evharistije, do molitve in posta. Odkrivajo njegovo ljubezen Boga Očeta, do bratov in sester ter vsega stvarstva v katerem prav tako prepozna brate in sestre, kot je napisal v “Sončni pesmi”.

SONČNA PESEM ALI HVALNICA STVARSTVA

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.
Tebi, Najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod,
z vsemi tvojimi stvarmi,
posebno s soncem, velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva.

Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah;
ustvaril si jih na nebu jasne,
dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
v oblačnem, jasnem in sploh vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji
ter prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem.

Hvaljen, moj Gospod, v onih,
ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
ter prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.

Gorje njim, ki umrejo v smrtnem grehu,
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega.

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda,
zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti.Pripete datoteke:

 ČAS ZAČETNE VZGOJE – 12.KATEHEZ ZA NOVICIAT
 PRIROČNIK ZA VZGOJO IN NOVICIAT V FSR