14. in 15. člen

Člena 14. in 15. je smiselno brati skupaj, saj sta si vsebinsko sorodna. Sta pa tudi prva člena, ki na člana OFS gledata izven njegove hiše, v svetu dela, na različnih poteh življenja, v družbi, ki danes prinaša mnogo negativnih znamenj svojega hitrega in neverjetnega znanstvenega razvoja in ki na drugi strani ne podpira vedno prizadevanj za duhovno in moralno prenovo družbe.
Prvi izziv za nas je hoteti videti drugačen in boljši svet. Cerkev v prvi vrsti poziva svoje zveste vernike, ki so pripravljeni in imajo voljo zgraditi bolj bratski in evangeljski svet, da bi se uresničilo božje kraljestvo. To si lahko predstavljamo kot, da bi gradili nova mesta na starih hišah, kar bi od nas zahtevalo veliko potrpežljivosti in delavnosti. Predvsem pa je potrebno božje kraljestvo graditi v nas samih, da pridemo do jasnih idej in vedenj, kaj je potrebno in pravilno, da storimo.

Pri vsem tem moramo dobro poznati evangelij, ga razumeti, ljubiti in po njem tudi sami živeti; šele potem ga bomo lahko posredovali drugim ter jim dali razumeti, da je v Njegovih besedah resnica, to je bistvo Boga in njegove volje. Življenje iz evangelija ustvarja tudi boljše bratsko življenje, le-to pa pomaga graditi resnično Kristusovo kraljestvo, ki ne temelji na oblastnosti, egoizmu, vodilni vlogi, krutosti, hrepenenju po bogastvu in uživanju ampak na spoštovanju drugih, na dobrih medosebnih odnosih, delitvi tega kar imamo, kar ustvarja temelj pravičnosti, ljubezni in miru.

S trdnimi temelji krščanskega življenja ne bo bojazni, da se ne bi lotili pogumnih pobud, ki pospešujejo pravičnost. Seveda pa se vse začenja pri nas samih. Če se, na primer, zavemo, da kakšna stvar, ki jo delamo, ni v redu, si moramo prizadevati, da se izboljša ter premagati sami sebe. Če opazimo nepravilnosti, moramo imeti pogum, da to tudi povemo, da ne zapiramo oči pred negativnostmi. Pravičnost rojeva mir in jasnost v vseh okoliščinah, tako domačih kot tudi političnih.

Tako je, tudi politično življenje ni izjema. Skozi stoletja so si bratje in sestre OFS prizadevali ne samo za duhovne in družbene potrebe, ampak tudi za pogum, ki je nastopal proti krivični politiki. Današnje vlade so si različne in ljudi vabijo, da se vključujejo v politično življenje. Od svojih državljanov si želijo pridobiti glasove. Bratje in sestre morajo znati izbirati ljudi, ki so pravični.

Javno življenje postavlja človeka v težave, v težke in nevarne naloge. To pa ne pomeni, da se lahko umaknemo, da se ne izpostavimo, da ne pokažemo svojega mnenja v različnih okoliščinah. Vodilo OFS odgovarja na čase, v katerih živimo in nas opogumlja, da se zavzemamo za konkretne izbire, ki so v skladu z našo vero.

Predvsem, da se zavzemamo. Prav mlačnost v različnih krizah; moralnih, političnih ali osebnih, predstavlja veliko nevarnost. Stopimo torej naprej, povejmo na glas in bodimo glas na poti do dobrih sprememb.

Člen 14
Z vsemi ljudmi dobre volje so poklicani graditi bolj bratski in evangeljski svet, da bi se dopolnilo božje kraljestvo. Zavedajo naj se, da vsakdo, »ki sledi Kristusu, popolnemu Človeku, sam postaja vedno bolj človek«. Zato naj svoje dolžnosti opravljajo odgovorno v duhu krščanskega služenja.

Člen 15
Naj bodo navzoči s pričevanjem svojega človekoljubnega življenja, pa tudi s pogumnim osebnim in skupnim delovanjem za pospeševanje pravičnosti, še posebno v javnem življenju. Zavzemajo naj se za take konkretne predloge, ki so v skladu z vero.