DOKUMENTI

VODILO in Konstitucije OFS
Osnovni dokument, ki ureja naš način življenja.

Obrednik
Dokument za obhajanje obljub v bratstvih.

Direktorij za obhajanje volilnega kapitlja
Dokument, ki določa, kako obhajati volilni kapitelj.

Priročnik za službe v svetih OFS

Dokumenta o odnosu OFS in FRAMA
Smernice za bratsko animacijo in Vključitev članov FRAME v OFS.

SPODBUDA Z DUHOVNEGA KAPITLJA 2014

Predavanji o svetem Ludviku

Prošnja za imenovanje novega DA
Predlog pisma, ki se pošlje provincialu ob menjavi duhovnih asistentov