16. člen

»Delo naj cenijo kot dar in kot deležnost pri stvarjenju, odrešenju in služenju človeški skupnosti.«

Ljubezen do dela je ena izmed temeljnih usmeritev Frančiškove duhovnosti. Prve strani svetega pisma nam govorijo o božjem delu ter njegovem počitku. Vsak človek ima pravico do dela in hkrati ima dolžnost, da ga dobro opravi. Pred očmi mora imeti Boga Očeta, ki je na koncu vsakega dne stvar opazoval ter presodil, ‘da je bilo dobro’.

Delo je božji dar, da bi lahko vsakdo daroval svoje umske in fizične sposobnosti drugim in Bogu. Gotovo delo zahteva tudi žrtve, spremljata pa ga znoj in trpljenje. Tudi o tem spregovori Sveto pismo: ‘V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz zemlje si bil vzet’ (1 Mz 3, 18-19). S svojim delom sodelujemo pri odrešenju, ki ga je za nas zaslužil Jezus Kristus s svojim življenjem in trpljenjem.

Določena dela zahtevajo usposobljenost, redno izpopolnjevanje, druga natančnost, stalnost, pozornost, zaupanje in to kliče brate in sestre OFS, da na te izzive odgovorijo po najboljših močeh. Pomislimo na brate in sestre, ki delajo kot medicinske sestre ali zdravniki. Že njihova vedrina in ljubezniva prisotnost vliva trpečim upanje in pogum. Mnogi delajo v vzgoji in izobraževanju in se trudijo s svojim zgledom pri mladih zgraditi temelje za izgradnjo boljše družbe. Vsako delo prinaša nekaj dobrega četudi se ne vidi jasno in glasno. Naša dolžnost je le, da ga opravljamo dobro. Zakaj delo, ki je dobro opravljeno, je znamenje reda in harmonije našega notranjega sveta. Uboštvo namreč ni v nasprotju z delavnostjo in ‘čistočo’. V vodilu sv. Frančišek zapiše tudi: ‘…Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica duše, vendar pa da ne bodo ugašali tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne stvari.’

Kaj pa bratje in sestre v pokoju? Medtem, ko uživajo zasluženi počitek in se zahvaljujejo Bogu za vse, kar so naredili, lahko še vedno darujejo svoj čas za različna dela v služenju bližnjim.
Posebno odgovornost pa imajo tisti, ki so na vodilnih položajih, da bodo vedno bolj človeški glede na čas in ritem dela. Bratje in sestre OFS dobro vedo, da je izkoriščanje majhnih proti krščanski morali in da tako delo ni Bogu po volji.

Ne pozabimo; pri vsakem delu se odseva način življenja in duhovnost vsake osebe.

Člen 16
Delo naj cenijo kot dar in kot deležnost pri stvarjenju, odrešenju in služenju človeški skupnosti.