VODILO in Konstitucije OFS

Vodilo je potrdil papež Pavel VI. 24. junija 1978. Novi Zakonik cerkvenega prava = ZCP pa je potrdil papež Janez Pavel II. 25. januarja 1983. Zato so opombe v tem Vodilu št. 6, 34, 35, 37, 41 in 42 iz starega ZCP. V novem ZCP veljajo za OFS predvsem določbe v kan. 298 – 320 in 731 – 746 in drugi splošni predpisi cerkvenega prava.

3. izdaja vsebuje predvsem spremembo kratice FSR v OFS, vnaša določene popravke pri voliltvah v svete ter odpravlja nekaj manjših napak.

Vodilo je priloženo v PDF datoteki.

Pripete datoteke:
 VODILO IN GENERALNE KONSTITUCIJE OFS