POSTULAT – kateheze

POSTULAT – kateheze

KATEHEZE

ZA ČAS POSTULATA,

PRIPRAVE NA VSTOP V

FRANČIŠKOV SVETNI RED

Vodilo 1. člen

Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Frančiškova družina vse tiste člane božjega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega. Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi medsebojni povezavi, žele uresničiti v življenju in pri poslanstvu Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta.

Člen 2
V okviru te družine ima Frančiškov svetni red svoje posebno mesto. Oblikuje se kot organska zveza vseh katoliških bratstev, ki so razširjena po vsem svetu in odprta vsem skupinam vernikov. V njih se bratje in sestre, ki jih spodbuja Duh, da bi v svojem svetnem stanu dosegli polnost ljubezni, z zaobljubo obvežejo, da bodo živeli evangelij po zgledu svetega Frančiška in s pomočjo tega Vodila, ki ga je potrdila Cerkev.

Člen 3

Sedanje Vodilo, po Memoriale Propositi – Spomenici o načinu življenja (1221) in po Vodilih, ki sta ju odobrila papeža Nikolaj IV. in Leon XIII., prilagaja Frančiškov svetni red zahtevam in pričakovanju Cerkve in spremenjenim razmeram časa. Vodilo razlaga Sveti sedež, bolj natančne določbe pa bodo v Generalnih konstitucijah in posebnih statutih.

 

Da bi bratje in sestre v krajevnih lažje spoznali Vodilo in se pripravili na sprejem obljub, je NS pripravil vrsto katehez za čas postulata in noviciata, ki so dostopne tudi tu! (Pojdi na konec strani!)


Molitev

Bolj ko je moja molitev postajala pobožna in globoka,
manj sem imel za povedati.
Nazadnje sem čisto utihnil.
Postal sem, kar je
veliko nasprotje govorcu.
Postal sem poslušalec.
Najprej sem mislil, da je molitev govorjenje.
A sem se naučil, da molitev ni le molčanje,
ampak tudi poslušanje.
Tako je:
moliti ne pomeni slišati samega sebe govoriti,
moliti ne pomeni postati tiho in tiho ostati
in čakati, dokler nas Bog, ki moli, sliši.
(Sören Kierkegaard)

 

Pripete datoteke:

 1. kateheza – postulat – p. Stane Bešter
 2. kateheza – postulat – p. Leopold Grčar
 ŠEST KATEHEZ ZA POSTULAT FSR