25. člen

Ta člen se osredotoča na zavedanje pripadnosti redu, povezanosti z drugimi redovi in predvsem na soodgovornost med prvim in tretjim redom, da se tako pospešuje Frančiškovo laiško gibanje:
»Za stroške, ki so potrebni za življenje bratstva, in za stroške pri bogoslužju, apostolatu in dobrodelnosti naj vsi bratje in sestre prispevajo po svojih možnostih. Krajevna bratstva naj poskrbijo za kritje stroškov svetov višje ravni.«
Ta člen je zelo konkreten. Zavedati se moramo, da je OFS za laike, za ljudi, ki živijo v svetu, ki so poročeni ali neporočeni in imajo seveda Frančiškovega in Klarinega duha. Na vseh ravneh imajo lastno strukturo in red se mora vzdrževati sam. Zatorej je to vzdrževanje odvisno od samih članov OFS. Nekaterim ne primanjkuje denarja, drug ga imajo zelo malo, nekateri so v pokoju, spet drugi prejemajo pomoč, prav vsi pa smo bratje in sestre v Frančišku. Vsi hodimo za Frančiškom, ki ni zaničeval bogastva in zemeljskih dobrin, če se uporabljajo modro, še najbolj pa je cenil, če so tisti, ki so imeli veliko, to delili z drugimi, zlasti s potrebnimi.
Kadar blagajnik prosi bratstva za denar za potrebe bratstva, so dolžni vsi, glede na svoje sposobnosti, prispevati svoj dar. Ne zahtevajo se mesečni ali letni prispevki, le darovi, majhni ali veliki. Zanesemo se na velikodušnost, ki je izrazito frančiškovska, in s tem nastane sklad za potrebe bratstva. Tu je vsekakor na mestu Jezusova prilika o ubogi vdovi. Tudi naše vodilo, ki je evangeljsko, kliče k tej pripravljenosti za darovanje, ki je včasih tudi žrtev, odpoved.

Katere potrebe ima krajevno bratstvo?
• karitativna dejavnost,
• prispevek za sestre klarise,
• prispevek za krašenje cerkve,
• prispevek za pokrajinski in narodni svet,
• za maše pokojnih iz bratstva,…

Kaj pa porabe bratstva na višji ravneh?
• tisk,
• priprava srečanj, simpozijev, kapitljev, taborov,…
• srečanje svetov
• prispevki za misijone, pomoč v naravnih nesrečah, vojnah …
• prispevek za mednarodno raven …

Lepo je, če imamo v mislih, da bratje in sestre na višjih ravneh darujejo svoj čas in delo za prijetno in vztrajno delovanje OFS. Večinoma, če le zmorejo, se odpovedo potnim stroškom in drugim prispevkom. In edino prav je, da torej poskrbimo, da je blagajna vedno aktivna in lahko OFS tako na krajevni ravni in višje vse do mednarodne opravlja svoje poslanstvo. Če prav pomislimo in smo iskreni do sebe, se moramo mnogokrat le sem in tja odpovedati eni kavi, pa je učinek že lahko ogromen.
Vsekakor pa ne pozabimo: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce« (Mt 6, 19-21).

Člen 25
Za stroške, ki so potrebni za življenje bratstva in za stroške pri bogoslužju, apostolatu in dobrodelnosti, naj vsi bratje in sestre prispevajo po svojih možnostih. Krajevna bratstva naj poskrbijo za kritje stroškov svetov višje ravni.