Prošnja za imenovanje novega DA

Prošnja za imenovanje novega duhovnega asistenta

Predlog pisma, ki se pošlje provincialnemu ministru (frančiškanov, minoritov ali kapucinov) ob menjavi duhovnih asistentov

FRANČIŠKANI
Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa
p. Marjan Čuden, provincialni minister
Prešernov trg 4
SI-1000 Ljubljana

MINORITI
Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa
p. Milan Kos, provincialni minister
Minoritski trg 1
SI-2250 Ptuj

KAPUCINI
Slovenska kapucinska provinca
br. Primož Kovač, provincialni minister
Mekinčeva ulica 3
SI-1000 Ljubljana

Pripete datoteke:
 VODILO IN GENERALNE KONSTITUCIJE OFS