Kateheze 2023 – prvo potrjeno Vodilo sv. Frančiška

Leta od 2023 do 2026 bodo namenjene proslavljanju petih osemstoletnic poveznih s svetim  Frančiškom;
2023 – 800. obletnica potrjenega Vodila, božiča v Grecciu,,
2024- 800. obletnica vtisnjenja ran svetemu Frančišku – Stigmata,
2025 – 800. obletnica Hvalnice stvarstva,
2026 – 800. obletnica Frančiškove velike noči (smrti) .

Osnova tema katehez v prvem delu leta (do septembra 2023)  je 800 let potrjenega Vodila sv. Frančiška. Na tej strani  boste lahko našli gradiva za posamezne kateheze (spodaj).

Praznovanje Potrjenega Vodila kot Frančiškova družina je priložnost za boljše poznanstva, za spodbujanje druženja in zaupanja med nami, za odkrivanje pomena skupnega sanjanja in odkrivanje novih evangeljskih načinov, ki nam bodo omogočili, da postanemo odprto bratstvo in na koncu ustvarjalci nove kulture, kulture srečevanja in družbenega prijateljstva – bratstvo, ki želi doseči vsakega člana družbe, »vsakega z bogastvom njegove vere ali njegovih prepričanj, vsakega z lastnim glasom, vse brate!« (Tutti fratelli – Vsi smo bratje 8)

Nekaj predlogov, ki jih lahko izpeljemo na temo leta (veljajo čez celo leto) – 1 PREDLOGI KONKRETIZACIJE SMERNIC ZA PRAZNOVANJE 2023-1

NOVEMBER 2023

 

FRANČIŠEK IN MOLITEV – Kateheza

UVODNA MOLITEV

ZAKLJUČNA MOLITEV

Frančišek je zase in za prve brate vedno znova iskal nasvete pri Gospodu, kakor tedaj, ko je v cerkvici sv. Nikolaja prosil: »Gospod, Bog, Oče slave, prosimo te, da nam po svojem usmiljenju pokažeš, kaj moramo storiti.« To je prava molitev za poklicanost.
Frančišek se po molitvi zaveda, da je za njegovo življenje odločilna Božja iniciativa. Ko se je Frančišek s svojimi brati napotil k papežu Inocencu III, da bi potrdil njihov nov način življenja, jih je papež nagovoril: »Moli, sin, da nam Kristus po tebi pokaže svojo voljo, in ko jo prepoznamo, bomo lahko prisluhnili tvojim pobožnim željam.« (prim 2 Cel 16).

Srečanje in predavanje je na temo VODILO- FRANČIŠEK IN MOLITEV, ki ga je pripravil br. Stane Bešter.

katehezo pripravila s Andreja Štunf  in br Stane Bešter

Predavanje: br Stane Bešter
Pogovor vodila: s. Martina Štemberger
Video: br Matej Nastran

 

OKTOBER-2023

KATEHEZA MOJI BRATJE- MOJE SESTRE

Bog mi je že pred začetkom življenja v srce položil hrepenenje po bratu in sestri. Na poti iskanja sem srečal prijatelja, ki mi je predstavil njegovega prijatelja svetega Frančiška. Sprva se je v njegovi družbi zdelo precej naporno in težavno, vendar potem, ko sem začel razumevati odpoved in majhnost, je prišlo pravo veselje. Od takrat dalje poskušam ostati v bližini Frančiškovih vodil. Le te me vedno vodijo k miru in k pravi povezanosti z brati in sestrami.

OFS- kateheza za oktober 2023  Moji bratje, moje sestre 

Katehezo pripravil: narodni svet OFS

 

 

JANUAR

Zgodovinske okoliščine, v katerih je nastalo prvo Vodilo (pripravil p. Robert Bahčič)
molitev – molitev za odprto srce
besedilo kateheze- Ozadje nastanka Potrjenega Vodila 1

Video:

video, tekst in glas : p. Robert Bahčič

FEBRUAR

Naša sestra Andreja Štunf odgovorna za vzgojo v narodnem svetu, nam je  v času priprav na častitljivo 800. obletnico prvih potrjenih Frančiškovih vodil pripravila katehezo za naša srečanja po krajevnih bratstvih.

Vodilo svetega Frančiška Asiškega se običajno imenuje dokument, ki ga je odobril papež Honorij III. z bulo Solet annuere z dne 29. novembra 1223. V Vodilu odkrivamo Frančiškovo mentaliteto in veliko izrazov v prvi osebi ednine. V pomoč je bil kardinal Hugolin, ki je sam o tem zapisal, da je pomagal sv. Frančišku, kakor tudi drugi pravniki in bratje zbrani na kapitljih. Vodilo je edini Frančiškov spis, ki je potrjen od papeža, ostali njegovi spisi niso potrjeni« to so besede s katerimi je p. Robert zaključil katehezo o zgodovinskih okoliščinah v katerih je nastalo potrjeno Vodilo.

… še naprej ostanimo povezani v molitvi za našo predsednico narodnega sveta s. Fani.

Besedilo – POTRJENO-VODILO

                Kako izpeljati katehezo,

Video

video: br. Jožef Kozel
nastopajoča: sestra Andreja Štunf
tekst pripravila: sestra Andreja Štunf

 

MAREC

Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo molitev in premišljevanje duša njihovega življenja in delovanja (Vod 8). Pravi častilci lahko častijo in molijo Boga na vsakem kraju in ob vsakem času. Vendar naj se bratje in sestre trudijo najti trenutke za tihoto in zbranost, da bi se posvetili izključno molitvi (GK 14/5.).

Post, spokornost  (pripravila s. Emina Mulalić in br. Jožko Smukavec)
molitev – Vodi me – molitev
besedilo kateheze – Post, molitev, spokornost v Vodilu

Video

video: Fratello Sole Sorella Luna / Brother Sun Sister Moon(1972)
glas: pater br. Jožko Smukavec
tekst pripravila: s. Emina Mulalić (Sončna pesem ali Hvalnica stvarstva, ki jo je napisal sv. Frančišek Asiški).
APRIL – Bratstvo, odnos do bolnikov

                                                 MAJ

Tokratno katehezo z naslovom Slediti stopinjam Jezusa Kristusa nam je pripravil pater Danilo Holc Potrjeno Vodilo Reda manjših bratov, ki ga je s pomočjo kardinalov in pravnikov sestavil sv. Frančišek, ima 12 poglavij. Vodilo, ki orisuje »način življenja«, ni bilo napisano, da bi Frančišek v njem do podrobnosti določil kako mora brat živeti (kakor to določajo mnoga druga pravila), temveč, da bi član Reda v njem odkrival svoje najgloblje želje. Predvsem pa si želi, da bi bratje razumeli, da ne gre za to, da bi sledili nekemu besedilu, temveč osebi Jezusa Kristusa.

video: br. Jožef Kozel
govor: pater Danilo Holc
tekst pripravil: pater Danilo Holc

 

OFS – kateheza za maj 2023

SEPTEMBER

ŽIVETI V MAJHNOSTI je naslov septembrske  kateheze.  Kaj to pomeni?

To je drža ponižnosti, skromnosti in odprtosti do drugih. Majhen človek se zaveda svojih omejitev in slabosti. Sprejema sebe takšnega kot je in se zaveda, da ni
popoln, da ni več kot drugi, niti manj kot drugi.

OFS- kateheza za september 2023

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja