Novo vodstvo pokrajinskega bratstva Koper

Slovenija, 02. december 2017

V minoritskem samostanu sv. Frančiška v Piranu so se v soboto, 2. decembra 2017, na volilnem kapitlju zbrali sestre in bratje iz vseh sedmih krajevnih bratstev OFS v koprski škofiji. Kapiteljska dvorana je bila nekdanja najstarejša piranska cerkvica sv. Katarine Aleksandrijske.

Prvi je prisotne nagovoril gvardijan samostana in pokrajinski duhovni asistent p. Slavko Stermšek. Najprej je pozdravil vse člane kapitlja, člane dosedanjega vodstva pokrajinskega bratstva, predsednika kapitlja br. Metoda Trajbariča in narodnega duhovnega asistenta p. Primoža Kovača.

V spodbudnem nagovoru je nato p. Primož spomnil na to, da bo to že deveta »ponovitev« kapitlja in na to, kaj beseda ponavljati v resnici pomeni: vedno znova delati nekaj na novo!

V tem duhu je potekal ves delovni dan članov kapitlja.

Potem, ko so prisluhnili poročilom predsednice PS s. Stane Gorenc, blagajničarke s. Ede Palčič in duhovnega asistenta p. Marjana Potočnika, so po krajši razpravi vsa poročila potrdili.

Drugo, volilno sejo, so pričeli z molitvijo k Svetemu Duhu in prisluhnili spodbudnim besedam predsednika, ki je posebej poudaril, da se izvoljeni nimajo česa bati, ker Bog nikoli ne naloži prevelikega bremena.

Sledile so volitve, ki so potekale brez zapletov. Za novo triletno obdobje so bili izvoljeni štirje dosedanji člani, dve sestri pa sta v svetu zamenjali dve iz prejšnje sestave.

Nova predsednica je postala s. Barbara Furlan in KB Vipavski križ, za podpredsednico je bila izvoljena s. Eda Palčič iz KB Koper, ki je tudi odgovorna za Frančiškove otroke in Frančiškovo mladino, iz KB Piran sta novi tajnik br. Mirko Potočnik in blagajničarka s. Jožefa Žagar, odgovorna za vzgojo v naslednjem mandatu je s. Vida Vidrih iz Podnanosa.

Člani pokrajinskega sveta duhovni asistenti so p. Mihael Vovk, OFM, p. Slavko Stermšek, OFM Conv. in p. Marjan Potočnik, OFM Cap.

V tretji seji se je za zaupanje njej in novemu svetu zahvalila nova predsednica s. Barbara. Podala je tudi nekaj predlogov in pobud za naslednje obdobje, ki so jih soglasno podprli.

Kapitelj so sklenili s sveto mašo in zahvalno pesmijo.

Za uspeh kapitlja gre posebna zahvala gostoljubnim bratom minoritom, ki  v naslednjem letu obhajajo dva visoka jubileja: 700 let od posvetitve samostanske cerkve sv. Frančiška in 500 let od izjemno dragocene podobe Device Marije s svetniki, ki jo je naslikal znameniti italijanski slikar Vittore Carpaccio. Prav zaradi teh visokih jubilejev pater Slavko Stermšek posebej vabi vse Frančiškove, da se udeležijo številnih dogodkov, ki se bodo zvrstili v Piranu, še posebej pa duhovnih vaj za sestre in brate OFS v marcu prihodnje leto.

 

Pokrajinski svet OFS Koper:

predsednica: s. Barbara Furlan, KB Vipavski križ

podpredsednica ter odg. za FO in FRAMA: s. Eda Palčič, KB Koper

tajnik: br. Mirko Potočnik, KB Piran

blagajničarka: s. Jožefa Žagar, KB Piran

odgovorna za vzgojo: s. Vida Vidrih, KB Podnanos

 

Piran, 4. 12. 2017                                                                                              br. Mirko Potočnik

Vir: FSR, Avtor: Mirko

Vrni se na prvo stran