Memoriale propositi – videi o prvem Vodilu OFS

Na mednarodni ravni so pripravi nekaj kratkih videov o prvem Vodilu. Zaenkrat so samo v angleščini (so v prevajanju).

 • uvod generalnega ministra br. Tiborja Kauserja, OFS

  Dragi sestre in bratje! Želim vam mir in vse dobro.
  Pozdravljam vas tudi v imenu vseh v predsedstvu CIOFS.
  V letu 2021 bomo praznovali 800 let od (prvega Vodila) Memoriale propositi. Gre za zelo pomemben dokument, ki ga je dal sveti sedež svetnim spokornikom 13. stoletja. Zanj velja, da je prvi dokument navdiha tistih, ki so predhodniki Frančiškovega svetnega reda – prvih frančiškovskih spokornikov.
  Predsedstvo CIOFS bo zato pripravilo serijo kratkih video sporočil, ki se lahko uporabijo kot gradivo formacije celotnega reda. Ta sporočila bodo predstavila Memoriale propositi, njegovo zgodovino, najbolj pomembno sporočilo, njegov pomen in kaj se lahko naučimo iz njega danes, glede na to, da temeljimo na isti duhovnosti.
  Vabim vas, da (pre)beremo in raziskujemo ta pomemben dokument, da bi lahko radostno praznovali 800 letnico kot veliko mednarodno bratstvo.
  Hvala za vašo pozornost. In hvala, da ste pripravljeni na to posebno formacijo. Upam, da bomo lahko zaključili praznovanje Vodila Memoriale propositi na generalnem kapitlju novembra, ko upam, da se bomo lahko srečali osebno, iz oči v oči.

 • Prva tema: bratstvo

  MEMORIALE PROPOSITI

  800 let dediščine Frančiškovega svetnega reda (12221-2021)

  • 1978 Seraphicus patriarcha, sedanje Vodilo OFS
  • 1883 Misericors Dei Filiis
  • 1289 Supra Montem
  • 1221 Memoriale Propositi (naš osnovni dokument navdiha)

  Pomembnost bratstva

  Memoriale propositi, člen 19: Vsi bratje in sestre v kateremkoli mestu in kraju naj se vsak mesec zberejo v cerkvi.

  Sedanje Vodilo, člena 13 in 24: Duh bratstva naj jih razveseljuje … Za pospeševanje občestva med člani naj svet poskrbi za redne sestanke in pogosta srečanja … vsakogar spodbuja za življenje v bratstvu…

  Kdo smo, se ni nikoli spremenilo … izpolnjujemo evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega … od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. (pripravil mednarodni svet OFS)

 • Druga tema: preprostost

  MEMORIALE PROPOSITI

  800 let dediščine Frančiškovega svetnega reda (12221-2021)

  • 1978 Seraphicus patriarcha, sedanje Vodilo OFS
  • 1883 Misericors Dei Filiis
  • 1289 Supra Montem
  • 1221 Memoriale Propositi (naš osnovni dokument navdiha)

  Pomembnost življenja v preprostosti

  Memoriale propositi, členi 1-3: Moški, ki pripadajo temu bratstvu, se naj oblačijo v skromno, neobarvano obleko … Sestre naj nosijo vrhnje oblačilo in tuniko iz blaga enake cene in skromne kakovosti … Naj ne hodijo na neprimerne zabave.

  Sedanje Vodilo, člen 11: Tako naj tudi Frančiškovi bratje in sestre v svetu skušajo najti pravi odnos pri izbiri in uporabi časnih dobrin in naj bodo skromni v svojih osebnih potrebah … V duhu »blagrov« naj se trudijo, da bi svoja srca očistili vsake nagnjenosti in poželjivosti po posesti in oblasti.

  Kdo smo, se ni nikoli spremenilo … izpolnjujemo evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega … od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. (pripravil mednarodni svet OFS)

 • Tretja tema: Družina

  MEMORIALE PROPOSITI

  800 let dediščine Frančiškovega svetnega reda (12221-2021)

  • 1978 Seraphicus patriarcha, sedanje Vodilo OFS
  • 1883 Misericors Dei Filiis
  • 1289 Supra Montem
  • 1221 Memoriale Propositi (naš osnovni dokument navdiha)

  Pomembnost družine

  Memoriale propositi, členi 18 in 25: Vsak član naj spodbuja svojo družino, da bo služila Bogu … spodbujajo naj mir med sestrami in brati ter ostalimi glede premoženja …

  Sedanje Vodilo, člen 17: V svojih družinah naj živijo v Frančiškovem duhu miru, zvestobe in spoštovanja življenja. Prizadevajo naj si, da bodo znamenje v Kristusu že obnovljenega sveta.

  Kdo smo, se ni nikoli spremenilo … izpolnjujemo evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega … od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. (pripravil mednarodni svet OFS)

 • Četrta tema: sprava

MEMORIALE PROPOSITI

800 let dediščine Frančiškovega svetnega reda (12221-2021)

 • 1978 Seraphicus patriarcha, sedanje Vodilo OFS
 • 1883 Misericors Dei Filiis
 • 1289 Supra Montem
 • 1221 Memoriale Propositi (naš osnovni dokument navdiha)

Pomembnost sprave

Memoriale propositi, člen 15:Trikrat na leto naj se spovejo svojih grehov in prejmejo obhajilo na božič, veliko noč in na binkošti. Spravijo se naj s sosedi …

Sedanje Vodilo, člen 7: Kot »spokorni bratje in sestre« naj v moči svojega poklica in spodbujeni od notranje razgibanosti evangelija priličijo svoj način mišljenja in ravnanja Kristusovemu s pomočjo dokončnega in popolnega spremenjenja, ki ga evangelij imenuje »spreobrnjenje«. Na tej poti obnove je zakrament sprave prednostno znamenje Očetovega usmiljenja in vir milosti.

Kdo smo, se ni nikoli spremenilo … izpolnjujemo evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega … od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. (pripravil mednarodni svet OFS)

 • Peta tema: molitev

  MEMORIALE PROPOSITI

  800 let dediščine Frančiškovega svetnega reda (12221-2021)

  • 1978 Seraphicus patriarcha, sedanje Vodilo OFS
  • 1883 Misericors Dei Filiis
  • 1289 Supra Montem
  • 1221 Memoriale Propositi (naš osnovni dokument navdiha)

  Pomembnost molitve

  Memoriale propositi, člen 7 in 12: Pred vsakim obrokom naj zmolijo Gospodovo molitev, prav tako po obroku, in naj se zahvalijo Bogu.  …  Vsi vsak dan molijo sedem molitvenih ur.

  Sedanje Vodilo, člen 8: Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo molitev in premišljevanje duša njihovega življenja in delovanja … Pridružijo naj se liturgični molitvi v eni od oblik, ki jih je Cerkev predložila, in tako podoživljajo skrivnosti Kristusovega življenja.

  Kdo smo, se ni nikoli spremenilo … izpolnjujemo evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega … od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. (pripravil mednarodni svet OFS)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja