Svet PB Ljubljana

Pokrajinsko bratstvo Ljubljana

V pokrajinskem bratstvu so krajevna bratstva iz ljubljanske nadškofije in novomeške škofije:

KB BREZJE, KB DUHOVNIŠKA SKUPNOST, KB JESENICE, KB KAMNIK, KB KRANJ – PRIMSKOVO, KB LJUBLJANA – MARIJINO OZNANJENJE, KB LJUBLJANA – ŠIŠKA, KB LJUBL
JANA – ŠTEPANJA VAS, KB NOVA ŠTIFTA, KB NOVO MESTO, KB SOSTRO, KB ŠKOFJA LOKA

Več podatkov! >>>  Ostali podatki! >>>

Pokrajinski svet:
s. Mateja Trajbarič, predsednica
s. Anica Švab, podpredsednica
s. Helena Fortuna Jenko, tajnica
s. Zdenka Kočan, blagajničarka
br. Tomaž Potokar, odgovorni za vzgojo
s. Marjetka Birk, bratski animator
________________, predstavnica FRAME

kolegij duhovnih asistentov:
p. Silvin Krajnc OFM,
br. Jaroslav Knežević OFMCap,
p. Slavko Stermšek OFMConv
_________________, predstavnik duhovniške skupnosti