Svet PB Ljubljana

Pokrajinsko bratstvo Ljubljana

V pokrajinskem bratstvu so krajevna bratstva iz ljubljanske nadškofije in novomeške škofije:

KB BREZJE, KB DUHOVNIŠKA SKUPNOST, KB JESENICE, KB KAMNIK, KB KRANJ – PRIMSKOVO, KB LJUBLJANA – MARIJINO OZNANJENJE, KB LJUBLJANA – ŠIŠKA, KB LJUBL
JANA – ŠTEPANJA VAS, KB NOVA ŠTIFTA, KB NOVO MESTO, KB SOSTRO, KB ŠKOFJA LOKA

Več podatkov! >>>  Ostali podatki! >>>

Pokrajinski svet:
s. Mateja Trajbarič, predsednica
s. Anica Švab, podpredsednica
s. Helena Fortuna Jenko, tajnica
s. Zdenka Kočan, blagajničarka
br. Tomaž Potokar, odgovorni za vzgojo
s. Marjetka Birk, bratski animator
Valentina Čermelj, predstavnica FRAME

kolegij duhovnih asistentov:
p. Silvin Krajnc OFM,
br. Jaroslav Knežević OFMCap,
p. Danilo Holc OFMConv
g. Anton Rojc, predstavnik duhovniške skupnosti