Narodni svet OFS

Narodni svet OFS Slovenije

ZAMS - Fani Pečar
s. Fani Pečar, predsednica NS OFS, KB Sv. Jožef – Maribor


br. Jože Kozel, podpredsednik, KB Sv. Vid, Videm pri Ptuju; joze.kozel@gmail.com


br.  Metod Trajbarič, tajnik, namestnik mednarodnega delegata, KB Šiška – Ljubljana


br. Mirko Potočnik, odgovorni za vzgojo, KB Piran


br. Slavko Žižekblagajnik, KB Sv. Jožef – Maribor


br. Tomaž Potokar, mednarodni delegat, KB Šiška – Ljubljana


s. Mojca Špende, odgovorna za Frančiškove otroke in Frančiškovo mladino (FO in FRAMA), KB Nazarje

po službi so člani narodnega sveta tudi:
s. Barbara Furlan, predsednica PB Koper, KB Vipavski Križ
s. Mateja Trajbarič, predsednica PB Ljubljana, KB Šiška – Ljubljana
s. Dorica Emeršič, predsednica PB Maribor, KB Sv. Jurij – Ptuj
Neža Tomažič, predsednica FRAME

Kolegij narodnih duhovnih asistentov:


p. Robert Bahčič OFM

Vodstvo province in komisije
p. Danilo Holc OFMConv

Škofja Loka - Bratje kapucini
br. Jožko Smukavec  OFMCap

DA FRAME:
br. Jakob Kunšič OFMCap