Člen 23

Člen 23
Sprejem novih bratov in sester ter zaobljuba OFS

23. člen nas spodbuja:
Za vstop v OFS je potrebno krajevnemu bratstvu predložiti prošnjo. Ker OFS ni skupina, ampak je pravi red, mora kandidat poznati zgodovino in strukturo, ki ju določijo. Pomembno je poudariti, da gre za red in ne združenje, zato ima bratstvo redna srečanja, člani pa se trudijo živeti po evangeliju.

Za vstop v red je nujno potreben čas, čas katerega naj kandidat nameni spoznavanju življenja sv. Frančiška in graditvi bratskega odnosa s sestrami in brati. In tukaj pridejo na vrsto vsi v bratstvu. Skupaj z odgovornim za vzgojo naj vsi vzgajajo – preprosto – s svojim načinom življenja. Kajti če v bratstvu najdemo velikodušnost, bratskost, spoštovanje ter pobožnost in spokornost, potem vztrajnost ne bo težka.

Vsa priprava kandidata in pozornost bratstva pa naj bo usmerjena v zaobljube. Zaobljuba ni kakršno koli versko dejanje, zaobljube so posvetitev, večna daritev sebe in bratstva Bogu in cerkvi v Frančiškovem svetnem redu.

Za vse, ki smo obljubo že dali, naj bo ta člen za nas spodbuda. Z vsakdanjo molitvijo prosimo in se priporočajmo, da Bog v nas dolije Ognja ali pa ga ponovno prižge, da bomo svetili kot prvi dan obljub, da bomo glasne in zgovorne priče v svetu.